Veríme, že môžeme nájsť odpoveď na architektúruv každodennom živote
.

závodná jedáleň v parku

Autor: Ondřej Pihrt, a, Pavel Směták,, Štefan Šulek

Hlavný koncept novej jedálne je založený na jej umiestnení a tvarovej jednoduchosti. Zeleň v parku ” vchádza” do budovy a užívateľ si môže počas obeda užívať prírodu. Vzdušní drevený raster strechy umožňuje integráciu funkcie parku / jedálne a stiera hranicu exteriéru a interiéru. Technologické objekty sú vo forme blokov a vymedzujú jednotlivé funkcie ako sú kuchyňa alebo bar na terase.

 

Radnica Leopoldov

Miesto: Leopoldov, SK
Autor: Ondřej Pihrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek

Mestský úrad chápeme ako srdce mesta, sídlo zvolenej mestskej samosprávy, ktorá pre občanov a spoločne s nimi spravuje miestne veci verejné. Mestský úrad nie je atrakcia pre turistov, ani monumentálne sídlo vrchnosti, kam občan zavíta len z donútenia. Mestský úrad má byť dôstojné, reprezentatívne a predovšetkým prirodzené centrum aktívneho občianskeho života, vytvárajúce príjemné pracovné prostredie, prístupné pre verejnosť ak obligátnym administratívnym úlohám má ponúkať pridanú hodnotu.

 

 

rd hainburg

Miesto: Hainburg an AT Donau
Autor: Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Realizácia: 2014

Práve prebieha hrubá stavba rodinného domu.. Pri návrhu rodinného domu sme sa inšpirovali funkcionalizmom 30. rokov no zároveň sme aplikovali moderné prvky. Hmota rodinného domu je členená funkčne i kompozične do dvoch objemov. Obe hmoty sú prepojené bezrámovým zasklením. Prízemie s exteriérom v okolí objektu majú rovnakú úroveň podlahy. Výberom vhodných povrchov fasády a jej členením sme vytvorili pozitívny priestor pre každodenný život.

základná škola Psáry

Miesto: Psáry Dolní Jirčany, CZ
Autor: Ondřej Pihrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek
Súťaž: víťazný návrh 2013-14

Súťažný návrh rieši areál novej školy, ktorá bude v rámci obce plniť okrem štandardného školského využitia aj dôležitú spoločenskú úlohu komunitného centra. Budova je navrhnutá s ohľadom na svoj význam ako svojbytný súbor stavieb, ktorý mierkou a zvolenou typológiou jednoduchých abstrahovaných objektov so sedlovými strechami vhodne dopĺňa prostredia súčasnej prímestskej obce.

Montované domy časť 2

dom pre seniorov

Projekt sa sústredil na vytvorenie priestorovo kvalitného bývania pre imobilných a seniorov. Svojim usporiadaním dom vytvára optimálne podmienky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Uľahčuje im pohyb a komunikáciu. Dom spĺňa požiadavky pre život jedného plne imobilného človeka a jeho partnera / pomocný personál. Veľkosť miestností a ich usporiadanie sú optimalizované pre pohyb osoby na vozíku. Nechýba špeciálna kúpeľňa, miesto pre rehabilitáciu. Výrazne presahujúce strecha vo vstupnej časti vytvára veľké priedomie, umožňujúce chránený odpočinok a sledovanie okolitého ruchu aj v čase daždivých dní.

Montované domy časť 1

Naše štúdio práve začali pracovať na novom koncepte montovaných rodinných domov pre spoločnosť werbau. Domy sú navrhnuté s ohľadom na nízku ekonomickú a energetickú náročnosť

 

časť 1 rastúci dom:

Rodinný dom s možnosťou následného rozšírenia sa prispôsobuje jednotlivým etapám ľudského života. Dom nie je len súbor miestností, ale zbierka stavieb s rôznou štruktúrou.

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109