Veríme, že môžeme nájsť odpoveď na architektúruv každodennom živote
.

golf club PCGC zbraslav

Miesto: Zbraslav, Praha, CZ
Autor: Tomáš Procházka, Barbara Hamplová, Štefan Šulek
Realizácia: 2010

Golfový klub pre potreby PCGC - Prague City Golf Club - bol vytvorený zo starej poľnohospodárskej usadlosti. Pri návrhu klubu ( reštaurácia, klub, šatne, zázemie) sme sa rozhodli ponechať priznanú pôvodnú nosnú konštrukciu. Jednotlivé prevádzky sú od opravenej starej konštrukcie vymedzené negatívnou škárou, ktorá je ešte zdôraznená nepriamym osvetlením.

rd spomyšl

Miesto: Spomyšl CZ
Autor: m4 architekti s.r.o: Miroslav Holubec, Matyáš Sedlák, Ondrej Kramoliš
Spolupráca: Zuzana Šuleková(Štefančíková)
Realizácia: 06/2006 – 03/2008

Zmyslom celej akcie bolo rozšírenie, už dnes nevyhovujúceho objemu rodinného domu o obytnej a servisné funkcie slúžiace k naplneniu predstáv investora. Samotná rekonštrukcia si kladie za cieľ citlivo a šetrne opraviť starý dom a nové požadované funkcie integrovať do doplňujúceho objektu dostavby, ktorá sa vinie záhradou a člení sa na jednotlivé funkcie.

Podchod Zlín

Miesto: Zlín, CZ
Autor: Tomáš Procházka, Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Štúdia: 2011

Hlavné koncepciou je prirodzené prepojenie mestských štruktúr na oboch stranách komunikácie. Žulová dlažba vpláva do podchodu jednotlivými vstupmi, zaplavuje vymedzený priestor. Plynule prechádza do stien a podláh podchodu. Podchod je zastrešený svetlými oblakmi. Biely, nepriamo osvetlený podhľad vytvára ilúziu oblohy nad hlavou, prirodzene nerušene osvetľuje priestor podchodu. Žiadne svetelné línie, strhujúce na seba pozornosť.

podkrovie buzulucká

Miesto: Buzulucká ul, Praha CZ
Autor: m4 architekti s.r.o: Miroslav Holubec, Matyáš Sedlák, Ondrej Kramoliš, Zuzana Šuleková (Štefančíková)
Realizácia: 02/2007-2008

Jedná sa o nadstavbu podkrovia s dvomi bytovými jednotkami. Bytové jednotky slúžia k predaju ďalším subjektom. Projekt tiež rieši prístavbu výťahu do dvornej časti a s tým súvisiace úpravy na hlavnom schodisku. Pôvodný obytný dom je z 30. rokov 20.storočia. Predná fasáda je strohá doplnená malými balkónmi. V dvornej časti výrazne dominuje polkruhový rizalit lemovaný malými lodžiami s ľahkým dreveným plášťom.

rd hainburg

Miesto: Hainburg an donau
Autor: Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Návrh: 2012

Pri návrhu rodinného domu sme sa inšpirovali funkcionalizmom 30. rokov no zároveň sme aplikovali moderné prvky. Hmota rodinného domu je členená funkčne i kompozične do dvoch objemov. Obe hmoty sú prepojené bezrámovým zasklením. Prízemie s exteriérom v okolí objektu majú rovnakú úroveň podlahy. Výberom vhodných povrchov fasády a jej členením sme vytvorili pozitívny priestor pre každodenný život.

byt riverpark bratislava

Miesto: Bratislava
Autor: Štefan Šulek
Realizácia: 2011

Základným princípom pri návrhu dispozície bolo umiestnenie jednotlivých funkcií ako varenie, odpočinok či hygiena do samostatných blokou. Celý interiér mal vyznieť uvoľnene, jednoducho. Pri výbere povrchov sa bral ohľad na funkčnosť a jednotnosť. Podlaha v chodbe, obývacej izbe a kuchyni je drevená, v spálni rodičov a detskej izbe je celoplošný koberec av kúpeľniach je veľkoformátová dlažba.

obývacia izba
a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109