športová hala České Budějovice

Miesto: České Budějovice, CZ
Autor: Peter Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurak, Gabriela Králová, Štefan Šulek
Súťaž: 2012

Urbanistické a dopravné riešenie
situácia, riešený priestor sa nachádza pri parku Stromovka a dotýka sa historického centra prímestskej voľnej krajiny bez prerušenia, jedinou významnou bariérou je iba severojužnej strane prieťah mestom, ktorý odrezáva časť Stromovka v ktorej je dnes Športová hala. Cez Vltavu a slepé rameno Malše je táto časť prepojená s centrom cez Sokolský ostrov. Práve zachovanie prírodne parkového charakteru územia v čo najvyššej miere je pre náš návrh jednou z hlavných priorít.

Architektonické riešenie

Naša koncepcia riešenia haly je zásadne ovplyvnená limitmi, ktoré sú nastavené súťažnými podmienkami. Najmä rozsah územia k zástavbe, ktoré obmedzuje škálu hmotnostných riešenie nových objemov CHS a finančné limity stavby, ktoré sú vzhľadom na objem a rozsah stavby a nárokom, ktoré sú na ne kladené na hranici reálnych možností.
Tieto koncepčné limity sa snažíme preklenúť, naopak sa pre nás stávajú výzvou pre veľmi koncentrované jednoduché nadčasové riešenie. CHS by mala byť kultivovanú odpovedí súčasnej architektúry na moderné verejnú stavbu celomestského významu stavbou v exponovanej polohe parku v tesnej blízkosti historického jadra.
Vnútorná priestorová koncepcia haly je založená na dominantné hlavnej tribúne, otočené smerom k centru mesta a k výhľadom. Veľká východnej presklená plocha leží približne na spojnici veže radnice a Čierne veže. Snažili sme sa zachovať vnútorný priestor oboch hál ako jeden vizuálne kontinuálny priestor, pokračujúcej až do exteriéru budovy. Túto spojitosť vnútorného priestoru podčiarkuje aj jednotná farebnosť celého hľadisko a hracích plôch.

situácia-sportovni-hala

Pôdorys - sportovni-hala

schema-sportovni-hala

systém-02-špo-hala

hala sutaz ceske budejovice

hala sutaz ceske budejovice 02

sportovni hala sutaz ceske budejovice interier

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109