Věříme, že můžeme najít odpověď na architekturuv každodenním životě
.

golf club PCGC zbraslav

Místo: Zbraslav, Praha, CZ
Autor: Tomáš Procházka, Barbara Hamplová, Štefan Šulek
Realizace: 2010

Golfový klub pro potřeby PCGC – Prague City Golf Club – byl vytvořen ze staré zemědělské usedlosti. Při návrhu klubu ( restaurace, klub, šatny, zázemí) jsme se rozhodli ponechat přiznanou původní nosnou konstrukci. Jednotlivé provozy jsou od opravené staré konstrukce vymezeny negativní spárou, která je ještě zdůrazněna nepřímým osvětlením.

rd spomyšl

Místo: Spomyšl CZ
Autor: m4 architekti s.r.o: Miroslav Holubec, Matyáš Sedlák, Ondrej Kramoliš
Spolupráca: Zuzana Šuleková(Štefančíková)
Realizace: 06/2006 – 03/2008

Smyslem celé akce bylo rozšíření, už dnes nevyhovujícího objemu rodinného domu o obytné a servisní funkce sloužící k naplnění představ investora. Samotná rekonstrukce si klade za cíl citlivě a šetrně opravit starý dům a nové požadované funkce integrovat do doplňujícího objektu dvorné dostavby, která se vine zahradou a člení se na jednotlivé funkce.

Podchod Zlín

Místo: Zlín, CZ
Autor: Tomáš Procházka, Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Studie: 2011

Hlavní koncepcí je přirozené propojení městských struktur na obou stranách komunikace. Žulová dlažba vplouvá do podchodu jednotlivými vstupy, zaplavuje vymezený prostor. Plynule přechází do stěn a podlah podchodu. Podchod je zastřešen světlými oblaky. Bílý, nepřímo osvětlený podhled vytváří iluzi oblohy nad hlavou, přirozeně nerušeně osvětluje prostor podchodu. Žádné světelné linie, strhující na sebe pozornost.

podkroví buzulucká

Místo: Buzulucká ul., Praha CZ
Autor: m4 architekti s.r.o: Miroslav Holubec, Matyáš Sedlák, Ondrej Kramoliš, Zuzana Šuleková (Štefančíková)
Realizace: 02/2007-2008

Jedná se o nástavbu podkroví se dvěma bytovými jednotkami. Bytové jednotky slouží ke prodeji dalším subjektům. Projekt také řeší přístavbu výtahu do dvorní části a s tím souvisící úpravy na hlavním schodišti. Původní obytný dům je z 30. let 20.storočí. Přední fasáda je strohá doplněná malými balkóny. V dvorní části výrazně dominuje půlkruhový rizalit lemovaný malými lodžiemi s lehkým dřeveným pláštěm. 

rd hainburg

Místo: Hainburg an donau
Autor: Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Návrh: 2012

Při návrhu rodinného domu jsme se inspirovali funkcionalizmem 30. let no zároveň jsme aplikovali moderní prvky. Hmota rodinného domu je členěna funkčně i kompozičně do dvou objemů. Obe hmoty jsou propojeny bezrámovým zasklením. Přízemí s exteriérem v okolí objektu mají stejnou úroveň podlahy. Výběrem vhodných povrchů fasády a jejím členěním jsme vytvořili pozitivní prostor pro každodenní život.

byt riverpark bratislava

Místo: Bratislava
Autor: Štefan Šulek
Realizace: 2011

Základním principem při návrhu dispozice bylo umístění jednotlivých funkcí jako vaření, odpočinek či hygiena do samostatných bloků. Celý interiér měl vyznít uvolněně, jednoduše. Při výběru povrchů se bral ohled na funkčnost a jednotnost. Podlaha v chodbě, obývacím pokoji a kuchyni je dřevěná, v ložnici rodičů a dětském pokoji je celoplošný koberec a v koupelnách je velkoformátová dlažba.

obývací pokoj
a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109