závodní jídelna v parku

Autor: Ondřej Píhrt, a, Pavel Směták,, Štefan Šulek

Hlavní koncept nové  jídelny je založen na její umístění a tvarové jednoduchosti. Zeleň v parku ” vchází” do budovy  a uživatel si  může během oběda užívat přírodu. Vzdušní dřevěný rastr střechy umožňuje integraci  funkce parku / jídelny  a stírá  hranici exteriéru a interiéru. Technologické objekty jsou ve formě bloků a vymezují jednotlivé funkce jako jsou kuchyň nebo bar na terase.

 

Radnice Leopoldov

Místo: Leopoldov, SK
Autor: Ondřej Píhrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek

Městský úřad chápeme jako srdce města, sídlo zvolené městské samosprávy, která pro občany a společně s nimi spravuje místní věci veřejné. Městský úřad není atrakce pro turisty, ani monumentální sídlo vrchnosti, kam občan zavítá jen z donucení. Městský úřad má být důstojné, reprezentativní a především přirozené centrum aktivního občanského života, vytvářející příjemné pracovní prostředí, přístupné pro veřejnost pokud obligátním administrativním úkolům má nabízet přidanou hodnotu.

 

 

rd hainburg

Místo: Hainburg an donau AT
Autor: Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Realizace: 2014

Právě probíha hrubá stavba rodinného domu.. Při návrhu rodinného domu jsme se inspirovali funkcionalizmem 30. let no zároveň jsme aplikovali moderní prvky. Hmota rodinného domu je členěna funkčně i kompozičně do dvou objemů. Obe hmoty jsou propojeny bezrámovým zasklením. Přízemí s exteriérem v okolí objektu mají stejnou úroveň podlahy. Výběrem vhodných povrchů fasády a jejím členěním jsme vytvořili pozitivní prostor pro každodenní život.

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109