sportovní hala České Budějovice

Místo: České Budějovice, CZ
Autor: Peter Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurák, Gabriela Králová, Štefan Šulek
Soutěž: 2012

Urbanistické a dopravní řešení
Unikátní situace – skrze Stromovku se dotýká historické centrum příměstské volné krajiny na západě bez přerušení, jedinou významnou bariérou je pouze severojižní průtah městem, který odřezává část Stromovky ve které je dnes  Sportovní hala. Přes Vltavu a slepé rameno Malše je tato část propojena s centrem přes Sokolský ostrov. Právě zachování přírodně parkového charakteru území v co nejvyšší míře je pro náš návrh jednou z hlavních priorit.

Architektonické řešení

Naše koncepce řešení haly je zásadně ovlivněna limity, které jsou nastaveny soutěžními podmínkami. Zejména rozsah území k zástavbě, které omezuje škálu hmotových řešení nových objemů CHS a finanční limity stavby, které jsou vzhledem k objemu a rozsahu stavby a nárokům, které jsou na ně kladeny na hranici reálných možností.
Tyto koncepční limity se snažíme překlenout, naopak se pro nás stávají výzvou pro velmi koncentrované jednoduché nadčasové řešení. CHS by měla být kultivovanou odpovědí současné architektury na moderní veřejnou stavbu celoměstského významu stavbou v exponované poloze parku v těsné blízkosti historického jádra.
Vnitřní prostorová koncepce haly je založena na dominantní hlavní tribuně, otočené směrem k centru města a k výhledům. Velká východní prosklená plocha leží přibližně na spojnici věže radnice a Černé věže. Snažili jsme se zachovat vnitřní prostor obou hal jako jeden vizuálně kontinuální prostor, pokračující až do exteriéru budovy. Tuto spojitost vnitřního prostoru podtrhuje i jednotná barevnost celého hlediště a hracích ploch.

situace-sportovni-hala

pudorys--sportovni-hala

schema-sportovni-hala

schema-02-sportovn-hala

hala soutez ceske budejovice

hala soutez ceske budejovice 02

sportovni hala soutez ceske budejovice interier

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109