Podchod Zlín

Místo: Zlín, CZ
Autor: Tomáš Procházka, Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Studie: 2011

Hlavní koncepcí je přirozené propojení městských struktur na obou stranách komunikace. Žulová dlažba vplouvá do podchodu jednotlivými vstupy, zaplavuje vymezený prostor. Plynule přechází do stěn a podlah podchodu. Podchod je zastřešen světlými oblaky. Bílý, nepřímo osvětlený podhled vytváří iluzi oblohy nad hlavou, přirozeně nerušeně osvětluje prostor podchodu. Žádné světelné linie, strhující na sebe pozornost. Do nového uličního prostoru jsou vloženy celistvé prvky schodišť a jednotlivých obchodních jednotek. V naší koncepci jsme nahradili exteriérové betonové pochozí plochy řezanými žulovými kostkami, které aplikujeme i v samotném prostoru podchodu, nejen na podlaze, ale jsou vytažené v jemném fabionu na stěny ve formě obkladu. Jako žulové kostky jsme vybrali řezanou Slezskou žulu v jemně šedém odstínu. Snažili jsme se ze samostatně fungujících prostor vytvořit jeden ucelený veřejno-komunikační „kanál“. Plochy zeleně jsou v návrhu obnoveny a pro obyvatele je k nim vytvořen přímý bezbariérový přístup, který umožní celodenní využití ploch pro oddych a relaxaci. V místech největšího pohybu osob budou použity zatravňovací dlaždice pro plynulý růst zeleně. Dominantami, které upoutají pozornost obyvatel, jsou nové prosvětlené kostky, sloužící jako překrytí výstupů z podchodu. Jsou navrhnuty ze subtilní ocelové konstrukce, která je tvořená ocelovými sloupky se stropním příhradovým nosníkem. Sloupky jsou opláštěny čirým copilitem od firmy Reglit Climline. V noci je copilitová fasáda prosvětlená umělým osvětlením, tým na sebe upoutává pozornost a vstupy do podchodu jsou jednoduše rozpoznatelné.

 

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109