základní škola psáry

Místo: Psáry Dolní Jirčany, CZ
Autor: Ondřej Píhrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek
Soutěž: vítězný návrh 2013-14

Soutěžní návrh řeší areál nové školy, která bude v rámci obce plnit kromě standardního školního využití i důležitou společenskou roli komunitního centra. Budova je navržena s ohledem na svůj význam jako svébytný soubor staveb, který měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce.

Velký důraz je v projektu kladen na integraci funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně neovlivňovaly. Výuková část je založena na princi u dílčích funkčních jednotek pro 130 žáků. Ty vytvářejí v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se žáci mohou snadno identifikovat.

skola psary 02

skola psary 01

skola interier 01

skola interier 02

skola interier 03

podorys

 architektonická soutěž na novou základní školu pro Psáry a Dolní Jirčany

 architektonická soutěž na novou základní školu pro Psáry a Dolní Jirčany  podled na vnitřní dvur

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109