Věříme, že můžeme najít odpověď na architekturuv každodenním životě
.

závodní jídelna v parku

Autor: Ondřej Píhrt, a, Pavel Směták,, Štefan Šulek

Hlavní koncept nové  jídelny je založen na její umístění a tvarové jednoduchosti. Zeleň v parku ” vchází” do budovy  a uživatel si  může během oběda užívat přírodu. Vzdušní dřevěný rastr střechy umožňuje integraci  funkce parku / jídelny  a stírá  hranici exteriéru a interiéru. Technologické objekty jsou ve formě bloků a vymezují jednotlivé funkce jako jsou kuchyň nebo bar na terase.

 

Radnice Leopoldov

Místo: Leopoldov, SK
Autor: Ondřej Píhrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek

Městský úřad chápeme jako srdce města, sídlo zvolené městské samosprávy, která pro občany a společně s nimi spravuje místní věci veřejné. Městský úřad není atrakce pro turisty, ani monumentální sídlo vrchnosti, kam občan zavítá jen z donucení. Městský úřad má být důstojné, reprezentativní a především přirozené centrum aktivního občanského života, vytvářející příjemné pracovní prostředí, přístupné pro veřejnost pokud obligátním administrativním úkolům má nabízet přidanou hodnotu.

 

 

rd hainburg

Místo: Hainburg an donau AT
Autor: Štefan Šulek, Zuzana Šuleková
Realizace: 2014

Právě probíha hrubá stavba rodinného domu.. Při návrhu rodinného domu jsme se inspirovali funkcionalizmem 30. let no zároveň jsme aplikovali moderní prvky. Hmota rodinného domu je členěna funkčně i kompozičně do dvou objemů. Obe hmoty jsou propojeny bezrámovým zasklením. Přízemí s exteriérem v okolí objektu mají stejnou úroveň podlahy. Výběrem vhodných povrchů fasády a jejím členěním jsme vytvořili pozitivní prostor pro každodenní život.

základní škola psáry

Místo: Psáry Dolní Jirčany, CZ
Autor: Ondřej Píhrt, Mojmír Ranný, Ondřej Laciga, Pavel Směták, Filip Rašek, Štefan Šulek
Soutěž: vítězný návrh 2013-14

Soutěžní návrh řeší areál nové školy, která bude v rámci obce plnit kromě standardního školního využití i důležitou společenskou roli komunitního centra. Budova je navržena s ohledem na svůj význam jako svébytný soubor staveb, který měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce.

prefabricated houses part 2

dům pro seniory

Projekt se soustředil na vytvoření prostorově kvalitního bydlení pro imobilní a seniory. Svým uspořádáním dům vytváří optimální podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu. Usnadňuje jim pohyb a komunikaci. Dům splňuje požadavky pro život jednoho plně imobilního člověka a jeho partnera / pomocný personál. Velikost místností a jejich uspořádání jsou optimalizovány pro pohyb osoby na vozíku. Nechybí speciální koupelna, místo pro rehabilitaci. Výrazně přesahující střecha ve vstupní části vytváří velké zápraží, umožňující chráněný odpočinek a sledování okolního ruchu iv době deštivých dnů.

prefabricated houses part 1

Naše studio právě začalo pracovat na novem konceptu montovaných rodinných domů pro společnost werbau. Domy jsou navrženy s ohledem na nízkou ekonomickou a energetickou náročnost

 

part 1 rostoucí dům:

Rodinný dům s možností následného rozšíření se přizpůsobuje jednotlivým etapám lidského života. Dům není jen soubor místností, ale sbírka staveb s různou strukturou.

a | národní třída 37 praha 1 11000 cz e | info@sulekstudio.org t | +420774322109